TRANG CHỦ‎ > ‎TIN DU LỊCH‎ > ‎

Điều chỉnh mức thu phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

posted Dec 28, 2013, 6:34 AM by Danang Beach
Theo nghị quyết 47/2013/NQ-NĐND về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 -2016, ky họp thứ 8, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, Mức phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm là 40.000đồng/lượt/người đối với người lớn; Đối với học sinh, sinh viên (từ 16 tuổi trở lên) vẫn giữ nguyên là 5.000 đồng/người/lượt.; Trẻ em dưới 16 tuổi được miễn nộp phí.
Với số tiền thu được này, Bảo tàng Điêu khắc Chăm được trích để lại 70% để chi phí hoạt động thường xuyên của bộ máy và chi phí phục vụ công tác thu, trong đó dành ít nhất 20% tổng số tiền thu phí được trích để lại nêu trên để chi cho công tác bảo quản, phục chế hiện vật, tu bổ và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động tham quan, 30% tổng số tiền phí còn lại nộp vào ngân sách thành phố.

Cũng theo đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, điều chỉnh Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước sạch và nguồn nước tự khai thác của đối tượng chịu phí được tính theo tỷ lệ 10% trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Bãi bỏ mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố đã được thông qua tại Nghị Quyết số 37/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003 của HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 1999-2004, kỳ họp thứ 10 kể từ ngày 01/01/2014.

(Nguồn: Website Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đà Nẵng)

>>> XEM TIN KHÁC
Comments